< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  User presets
 • Käyttäjän esiasetukset

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 2.
  General feedback about Browsershots
 • Yleistä palautetta Browsershotsista

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  If your browser group or rendering engine is not available, please <a href="[email protected]">write to us</a>.
 • Jos selainryhmäsi tai renderöintimoottori ei ole saatavilla, kirjoita meille.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 4.
  That's because the /RPC2 interface was for the old version 0.3 of Browsershots which moved to http://v03.browsershots.org/ for historic reference.
 • Tämä on sen takia koska /RPC2 käyttöliittymä oli Browsershotin vanhalle versiolle 0.3, joka siirtyi osoitteeseen http://v03.browsershots.org/ , historiaviittauksen vuoksi.

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 5.
  Minor
 • Pieni

  Translated byolli on 2010-06-09 (Report this user)

 • 6.
  %(minutes)d min
 • %(minutes)d min
 • 7.
  A main link to Browsershots homepage is required to complete the link exchange.
 • Päälinkki Browsershots kotisivulle on pakollinen saattaaksesi loppuun linkinvaihdon.

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Website
 • Verkkosivusto

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  Command
 • Komento
 • 10.
  Maximum attempts for change email address reached
 • Sähköpostiosoitteen muutospyyntöjen enimmäisraja tuli vastaan.

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >