< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Epäkelvollinen osoite (välejä palvelimen nimessä).

  Translated byolli on 2010-06-08 (Report this user)

 • 2.
  Your Details
 • Omat tiedot

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  %(percentage)s%% of all screenshots are generated on our own facility.
 • %(percentage)s% prosenttia kaikista ruutukaappauksista on tehty meidän toimesta.

  Translated byolli on 2012-08-14 (Report this user)

 • 4.
  This is the one feature that sets this project apart from similar online services. The screenshots are made on distributed computers that are run by volunteers. You can see a list of <a href="/factories">active screenshot factories</a>.
 • Tämä on yksi ominaisuus, joka asettaa tämän palvelun pois samantapaisista verkkopalveluista. Ruutukaappaukset tehdään vapaaehtoisten tietokoneilla. Voit nähdä listan aktiivisista ruutukaappaustehtaista.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 5.
  This name is reserved.
 • Tämä nimi on varattu.
 • 6.
  User profile
 • Käyttäjäprofiili
 • 7.
  Apply to become a translator
 • Hae kääntäjäksi

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Myös, jos pyysit tarkkoja määrityksiä (esim. tietty Flash tai Java-versio), ruutukaappaustehtaita ei välttämättä ole saatavilla. Kokeile Älä välitä -vaihtoehtoa saadaksesi nopeampia tuloksia.

  Translated byolli on 2010-06-09 (Report this user)

 • 9.
  Show code
 • Näytä koodi

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Request Groups
 • Pyydä ryhmiä

  Translated byolli on 2010-06-09 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >