< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Next >
 • 1.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Ne prihvaćamo adrese e-pošte s ove domene.

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 2.
  The page is not finished loading.
 • Stranica nije završila učitavanje.

  Translated byikoli on 2012-08-28 (Report this user)

 • 3.
  Reason:
 • Razlog:

  Translated byikoli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  All characters are upper-case letters
 • Svi znakovi su velika pisana slova

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 5.
  Successfully updated browser.
 • Uspješno ažuriran preglednik

  Translated byikoli on 2012-10-03 (Report this user)

 • 6.
  This is not the requested browser.
 • Ovo nije zahtjevani preglednik.

  Translated byikoli on 2012-10-03 (Report this user)

 • 7.
  Sign in to your account
 • Prijavite se u svoj račun

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 8.
  This username is already taken. Please choose another.
 • Korisničko ime je zauzeto. molimo odaberite drugo.
 • 9.
  Please write the bug report in English.
 • Molim napišite prijavu problema na engleskom.

  Translated byikoli on 2012-10-03 (Report this user)

 • 10.
  Please read the %(faq)s.
 • Molim pročitajte %(faq)s.

  Translated byikoli on 2012-08-30 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Next >