< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Jūs šiandien jau atlikote %(count)d šio puslapio ekrano nuotraukų užklausų.
 • 2.
  Ad-free web interface.
 • Naudotojo sąsaja be reklamų.

  Translated byrytumb on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  %(duplicated_count)d duplicated browsers found, %(updated_count)d browser updated, %(remaining_count)d remaining browsers removed.
 • Besidubliuojančių naršyklių sk.: %(duplicated_count)d, atnaujintų naršyklių sk.: %(updated_count)d , pašalinta likusių naršyklių: %(remaining_count)d.

  Translated byrytumb on 2010-06-15 (Report this user)

 • 4.
  Captcha
 • Robotų spąstai

  Translated byrytumb on 2011-09-20 (Report this user)

 • 5.
  Click here for results from previous screenshot requests:
 • Spauskite čia, kad pamatytumėte ankstesnių užklausų rezultatus:
 • 6.
  There were already %(count)d screenshot requests for this website today.
 • Šiandien gautos jau %(count)d šio puslapio ekrano nuotraukų užklausos
 • 7.
  No browsers registered for this factory.
 • Šiame fabrikėlyje nėra registruotų naršyklių.

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 8.
  Pay for priority processing service
 • Sumokėti už prioritetinį apdorojimą

  Translated byrytumb on 2010-06-19 (Report this user)

 • 9.
  Screenshot Factories
 • Nuotraukų fabrikėliai

  Translated byrytumb on 2010-06-15 (Report this user)

 • 10.
  When you submit your web address, it will be added to the job queue.
 • Kai nusiųsite savo tinklalapio adresą, jis pateks į užsakytų darbų eilę.

  Translated byrytumb on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >