< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Contact
 • Kontaktai

  Translated byrytumb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 22.
  Installed Browsers
 • Įdiegtos naršyklės
 • 23.
  Successfully added 1 browser.
 • Naršyklė pridėta sėkmingai.

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 24.
  Server failed to respond within %d seconds.
 • Serveris neatsakė %d s.

  Translated byrytumb on 2010-06-15 (Report this user)

 • 25.
  Malformed URL (server name not specified).
 • Neteisingai suformuluotas URL adresas (nenurodytas serveris)

  Translated byrytumb on 2010-06-19 (Report this user)

 • 26.
  Failed to add link
 • Nuorodos pridėjimas nepavyko

  Translated byrytumb on 2011-09-16 (Report this user)

 • 27.
  This name is already taken.
 • Šis vardas jau užimtas.
 • 28.
  The text you entered did not match the text in the image.
 • Įvestas tekstas neatitinka teksto paveiksle.

  Translated byrytumb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 29.
  e.g. ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • pvz.: ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • 30.
  That's good because it gives some traffic, and it shows us that people like the idea.
 • Tai yra gerai, nes tai rodo tam tikrą judėjimą ir mums parodo, kad žmonėms ši idėja patinka.

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >