< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >
 • 51.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Jūs šiandien jau atlikote %(count)d šio puslapio ekrano nuotraukų užklausų.
 • 52.
  Can I use my computer while the ShotFactory is running?
 • Ar galiu naudotis savo kompiuteriu, kai veikia ekranų nuotraukų gamybos programa „ShotFactory“?

  Translated byrytumb on 2010-06-30 (Report this user)

 • 53.
  Uploaded
 • Įkeltas
 • 54.
  Request new screenshots?
 • Reikia naujų ekrano nuotraukų?
 • 55.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a drive letter. The purpose of this mechanism is to avoid commands like format C: or C:\rootkit.exe.
 • Saugumo sumetimais komandose yra neleistini simbolių tarpai ir komanda negali prasidėti disko raide. Tai padeda išvengti tokių pavojingų komandų kaip „format C:“ ar „C:\rootkit.exe“.

  Translated byrytumb on 2010-06-14 (Report this user)

 • 56.
  PayPal Email Address
 • PayPal el. pašto adresas

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 57.
  Add
 • pridėti
 • 58.
  Under Construction
 • Šiuo metu tai dar tik kuriame.

  Translated byrytumb on 2012-07-15 (Report this user)

 • 59.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Todėl kompiuteriu galima naudotis visą laiką. Jeigu kompiuterio resursų pritruktų normaliam darbui, ekrano nuotraukų fabrikėlio programa pristabdys savo darbą ir jį vėl atnaujins tik tada kai kompiuteriu nebus intensyviau naudojamasi.

  Translated byrytumb on 2010-06-30 (Report this user)

 • 60.
  Submitted Websites
 • Priimti tinklalapiai

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 85 Next >