< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  Profile
 • Profilis

  Translated byv_grobas on 2010-06-04 (Report this user)

 • 62.
  You can use our screenshot factory reference implementation in Python, or you can write your own in your favorite programming language.
 • Galite pasinaudoti „Python“ kalba sukurtu ekrano nuotraukų fabrikėliu, arba jei mokate, parašykite tokią programą Jūsų mėgstama programavimo kalba.

  Translated byrytumb on 2010-06-30 (Report this user)

 • 63.
  for "%(keyword)s"
 • su „%(keyword)s“

  Translated byrytumb on 2010-06-07 (Report this user)

 • 64.
  Activate this browser
 • Šią naršyklę aktyvuoti

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 65.
  Your email adddress has been successfully changed
 • Jūsų el. pašto adresas sėkmingai pakeistas

  Translated byrytumb on 2010-06-04 (Report this user)

 • 66.
  Source Code
 • Pirminis programos tekstas

  Translated byrytumb on 2010-06-19 (Report this user)

 • 67.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • Eilutė #%(line_number)d yra per ilga (%(char_count)d simb.).

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 68.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Nuoroda į „Browsershots.org“ yra, bet nuorodos tekstas (ar alternatyvusis tekstas) yra neteisingas. Patikslinkite juos ir pakartokite bandymą.

  Translated byrytumb on 2012-07-23 (Report this user)

 • 69.
  Hi <em>%(first_name)s</em>
 • Prisijungta vardu:%(first_name)s

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 70.
  for %(url)s
 • %(url)s

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >