< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Name may contain only lowercase letters, digits, underscore, hyphen.
 • De naam mag alleen kleine letters, getallen, underscores en streepjes bevatten.
 • 2.
  You're already signed in
 • Je bent al aangemeld
 • 3.
  Button
 • Knop

  Translated bysjoerd on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  My screenshots are only the size of one screen, but my page is longer.
 • Mijn screenshots zijn maar de grootte van één scherm, maar mijn pagina is langer.

  Translated byc0ldfux0r on 2010-06-13 (Report this user)

 • 5.
  Major
 • Major
 • 6.
  Failed to add color depth.
 • Toevoegen van kleurdiepte is mislukt.

  Translated byc0ldfux0r on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Gebruikersnaam moet tussen de 3 en 30 tekens lang zijn.
 • 8.
  <em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.
 • Taal: Gebruik als het kan Engels, maar andere talen mogen ook.

  Translated bysjoerd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Change Password
 • Verander wachtwoord

  Translated bysjoerd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Start Browsing
 • Begin met zoeken

  Translated bysjoerd on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >