< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 91.
  No
 • Nei

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 92.
  Contact
 • Kontakt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 93.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Takk for at du kontakta oss! Staben vår les alle meldingar, og svarar deg om det trengst.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 94.
  Verify Here
 • Stadfest her

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 95.
  The new password is the same as the current one.
 • Det nye passordet er likt det noverande.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 96.
  Retype Password
 • Skriv passordet på nytt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 97.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Tenaren fekk ein intern feil eller feiloppsett, og greidde ikkje fullføra førespurnaden din.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 98.
  Description
 • Skildring

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 99.
  Email
 • Epost

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 100.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Skriv inn brukarnamnet eller epostadressa di under, viss du hugsar nokon av dei.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >