< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 101.
  Please contact the <a href="mailto:[email protected]">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ta kontakt med administratoren og sei frå når feilen oppsto, og kva du eventuelt kan ha gjort for å få fram feilen.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 102.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, spurde om å få nullstilt passordet til brukarkontoen din på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 103.
  Color
 • Farge

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 104.
  On which page did you experience the problem?
 • På kva side fekk du problemet?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 105.
  Your profile has been updated.
 • Profilen din er oppdatert.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 106.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Viss det var du, og du vil ta i bruk kontoen din, kan du klikka lenkja under, eller kopiera og lima inn adressa i adressefeltet i nettlesaren din:

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 107.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Orsak, epostadressa er ikkje gyldig.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 108.
  Password retrieval request has expired.
 • Førespurnaden etter nytt passord har gått ut.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 109.
  Are you human?
 • Er du eit menneske?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 110.
  The new password is the same as the current one.
 • Det nye passordet er likt det noverande.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >