< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Become a member
 • Bli medlem

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  What happened?
 • Kva hende?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Please contact the <a href="mailto:[email protected]">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ta kontakt med administratoren og sei frå når feilen oppsto, og kva du eventuelt kan ha gjort for å få fram feilen.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Takk for at du kontakta oss! Staben vår les alle meldingar, og svarar deg om det trengst.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Password retrieval request has expired.
 • Førespurnaden etter nytt passord har gått ut.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Please enter the code in the image below.
 • Skriv inn koden i biletet under.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Verify Here
 • Stadfest her

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Title
 • Tittel

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Du er meldt av epostlista vår.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >