< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 21.
  Send a Message
 • Send ei melding

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  Update Profile
 • Oppdater profilen

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 23.
  Description
 • Skildring

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 24.
  Your Email Address
 • Epostadressa di

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  Yes
 • Ja

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 26.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 27.
  Password retrieval request has expired.
 • Førespurnaden etter nytt passord har gått ut.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 28.
  New email address activated
 • Den nye epostadressa er teken i bruk

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 29.
  Advertise
 • Annonser

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 30.
  Receive updates about new features from us.
 • Få oppdateringar om nye funksjonar frå oss.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >