< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 21.
  What happened?
 • Kva hende?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  Sign Up
 • Bli medlem

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 23.
  Unsubscribe
 • Stopp abonnementet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 24.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, spurde om å få nullstilt passordet til brukarkontoen din på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Viss du ikkje ba om dette, treng du ikkje gjera noko. Du kjem ikkje til å få fleire epostar frå oss, og førespurnaden vil gå ut automatisk om %(expiration_days)s dagar.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 26.
  Become a member
 • Bli medlem

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 27.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Meld av epostlista

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 28.
  Save
 • Lagra

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 29.
  Update Profile
 • Oppdater profilen

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 30.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Brukarnamnet må byrja med ein bokstav.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >