< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >
 • 61.
  Profile
 • Profil

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 62.
  Sign In
 • Logg inn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 63.
  Remember me on this computer
 • Hugs meg på denne maskina

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  Color
 • Farge

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 65.
  Rating
 • Vurdering

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 66.
  Your Details
 • Meir om deg

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 67.
  Email
 • Epost

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 68.
  Sign Up
 • Bli medlem

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 69.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Viss du ikkje ba om dette, treng du ikkje gjera noko. Du kjem ikkje til å få fleire epostar frå oss, og førespurnaden vil gå ut automatisk om %(expiration_days)s dagar.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Me godtek ikkje epostadresser frå dette domenet.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >