< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Your Details
 • Meir om deg

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Retrieve Password
 • Få passordet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Unsubscribed!
 • Du er avmeld!

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 4.
  Retype Password
 • Skriv passordet på nytt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Home
 • Heim

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Hi %(first_name)s
 • Hei, %(first_name)s

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Remember me on this computer
 • Hugs meg på denne maskina

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Again
 • Om att

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Viss du ikkje ba om dette, treng du ikkje gjera noko. Du kjem ikkje til å få fleire epostar frå oss, og førespurnaden vil gå ut automatisk om %(expiration_days)s dagar.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Unsubscribe
 • Stopp abonnementet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >