< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  No pending requests.
 • Brak oczekujących zleceń.
 • 2.
  Copy
 • Kopiuj

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 3.
  Color Depth
 • Głębia kolorów
 • 4.
  No screenshots recently uploaded from this factory.
 • Ostatnio ta wytwórnia nie wysłała żadnych zrzutów.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 5.
  Failed to rate the design.
 • Ocena projektu nie powiodła się

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Na przykład, możesz zachować poniższy skrypt jako /usr/local/bin/opera-newpage a następnie uruchomić poprzez wydanie w linii poleceń prostego "opera-newpage":

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  You have reached the maximum attempts for changing email address.
 • Maksymalna ilość prób zmiany adresu e-mail została osiągnięta.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  %(color_depth)d bits per pixel
 • %(color_depth)d bitów na piksel
 • 10.
  (on Windows)
 • (na Windows)

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >