< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  This is not %(browser)s.
 • To nie jest przeglądarka %(browser)s.
 • 2.
  Successfully added 1 browser.
 • Pomyślnie dodano 1 przeglądarkę.

  Translated bymazdac on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  HTML is not allowed here.
 • Html nie jest tu dozwolony.
 • 4.
  View factory details
 • Pokaż szczegóły wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  User Profile For %(username)s
 • Profil użytkownika %(username)s

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  New Password
 • Nowe hasło

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  High Resolution Screenshot
 • Ostatnie zrzuty ekranu
 • 8.
  No browsers registered for this factory.
 • Ta wytwórnia nie ma zarejestrowanych żadnych przeglądarek.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  The following errors were detected automatically on the server.
 • Podane błędy zostały wykryte automatycznie na serwerze.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  What browsers do we need at the moment?
 • Jakich przeglądarek potrzebujemy w tej chwili?

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >