< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Privacy
 • Prywatność

  Translated bytruecsspr0 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  This request group already expired %(minutes)d minutes ago.
 • Żądanie grupy wygasło %(minutes)d minut temu.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 3.
  Dashboard
 • Panel sterowania

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 4.
  %(index)d out of %(total)d
 • %(index)d z %(total)d
 • 5.
  Show Status
 • Pokaż stan.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  Download All
 • Pobierz wszystko
 • 7.
  For your convenience, you may get free accounts from our partner sites with your Browsershots profile by clicking the links below.
 • Dla Twej wygody możesz uzyskać bezpłatne konta na naszych stronach partnerskich wykorzystując swój profil Browsershot. Wystarczy kliknąć poniższe odnośniki.

  Translated bystrebski on 2012-07-16 (Report this user)

 • 8.
  The current version 0.4 uses http://api.browsershots.org/xmlrpc/ for the screenshot factory API. You should install a package with "0.4" in the name, or check out the trunk from Subversion.
 • Aktualna wersja 0.4 używa http://api.browsershots.org/xmlrpc/ jako API wytwórni zrzutów. Powinieneś zainstalować pakiet z "0.4" w nazwie, lub sprawdzić najnowszą wersję z naszego repozytorium Subversion.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Translations
 • Tłumaczenia
 • 10.
  Admin
 • Administrator

  Translated bysimek on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >