< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  If you want to improve the software, fix bugs or add features, you can download or checkout the source from http://svn.browsershots.org/ and send patches to [email protected]
 • Jeżeli chcesz poprawić oprogramowanie, naprawić błedy lub dodać nowe funkcjonalności, możesz ściągnąć najnowsze źródła za pomocą subversion z http://svn.browsershots.org/ oraz wysłać własne poprawki na adres [email protected]

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  Browsershots respects the robots.txt standard. If you want, you can explicitly allow Browsershots by adding a section like this to the robots.txt file on your server:
 • Browsershots respektuje standard robots.txt. Jeśli chcesz, możesz wyraźnie zezwolić na obecność Browsershots dodając sekcję taką jak poniższa, do pliku robots.txt na swoim serwerze:

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  That's because the /RPC2 interface was for the old version 0.3 of Browsershots which moved to http://v03.browsershots.org/ for historic reference.
 • Dzieje się tak ponieważ interfejst RPC2 był używany w wersji 0.3 Browsershots, która została przeniesiona na adres http://v03.browsershots.org/

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 4.
  Your payment supports an open-source project.
 • Twoja wpłata wspiera projekt open-source.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  Simple filename required.
 • Wymagana nieskompikowana nazwa pliku

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Rejestracja przy użyciu darmowych adresów e-mail jest zabroniona. Proszę podać inny adres e-mail.

  Translated bymanveru on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  Failed
 • Błąd
 • 8.
  PayPal Email Address
 • Adres e-mail PayPal

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 9.
  Preset "%(preset_name)s" already existed.
 • Ustawienie "%(preset_name)s" już istnieje

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  User Profile For %(username)s
 • Profil użytkownika %(username)s

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >