< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  %(min_interval)s to %(max_interval)s
 • %(min_interval)s do %(max_interval)s
 • 2.
  Maximum attempts for change email address reached
 • Osiągnięto maksymalną liczbę prób zmiany adresu e-mail

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Privacy Policy
 • Polityka prywatności

  Translated bystrebski on 2010-06-14 (Report this user)

 • 4.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a drive letter. The purpose of this mechanism is to avoid commands like format C: or C:\rootkit.exe.
 • Ze względów bezpieczeństwa, linia poleceń nie może zawierać białych znaków oraz zaczynać się od nazwy dysku. Celem tego mechanizmu jest uniknięcie możliwości wywołania poleceń takich jak format C: czy C:\rootkit.exe.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 5.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Zostałeś wypisany z naszej listy.
 • 6.
  Please enter a new password below
 • Wprowadź nowe hasło

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Websites
 • Strony www
 • 8.
  Reason for Contacting
 • Powód kontaktu
 • 9.
  This is not %(operating_system)s.
 • To nie jest system %(operating_system)s.
 • 10.
  If the same browser is already registered for your factory, it will be replaced.
 • Jeżeli taka sama przeglądarka jest już zarejestrowana w twojej wytwórni, to zostanie zastąpiona.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >