< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Website
 • Strona WWW

  Translated bymilimetr88 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  This email address is already in use.
 • Ten adres e-mail jest już używany.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Request
 • Zlecenie
 • 4.
  User profiles
 • Profile użytkownika
 • 5.
  Cancel
 • Anuluj

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • Adres URL (%(url)s) jest nieprawidłowy.

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  An message has been sent to %(email)s. Please check your inbox and follow the instructions in that message to activate your account.
 • Wiadomość została wysłana do %(email)s. Sprawdź swoją skrzynkę pocztową i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości aby aktywować konto.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Wysłałeś żądanie zmiany adresu e-mail swojego konta Browsershots na %(new_email)s.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  This request group already expired %(minutes)d minutes ago.
 • Żądanie grupy wygasło %(minutes)d minut temu.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  Server IP address %(ip)s is disallowed.
 • Serwer o adresie ip %(ip)s jest niedozwolony.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >