< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  web designs
 • web dizajny

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 2.
  Showcase
 • Ukážka

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  Login Required
 • Vyžadované prihlásenie
 • 5.
  Please visit http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s for instructions and link codes.
 • Prosím navštívte http://browsershots.org/links/confirm/%(id)s pre inštrukcie a odkazové kódy.

  Translated byjack37 on 2011-09-19 (Report this user)

 • 6.
  Type
 • Napíšte

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 7.
  All
 • Všetky

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Details
 • Detaily
 • 9.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dve heslá, ktoré ste vložili nie sú zhodné.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Starting
 • Spúšťa sa
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >