< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Flash
 • Flash
 • 2.
  Link Exchange Not Completed
 • Zámena odkazov nie je dokončená

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  A back link to Browsershots is not found on your link page.
 • Spätný odkaz na Browsershots nebol nájdený na vašej stránke.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 4.
  Thanks for your submission. Please add a back link to Browsershots from your website using one of the following codes:
 • Ďakujeme za váš príspevok. pridajte prosím odkaz na browsershots na vašu web stránku pomocou jedného z následúcich kódov:
 • 5.
  This is not the requested Javascript version.
 • Toto nie je požadovaná verzia javascriptu.
 • 6.
  A main link to Browsershots homepage is required to complete the link exchange.
 • Hlavný link na Browsershots domovskú stránku je požadovaný pre dokončenie výmeny linkov.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 7.
  "%(browser)s" has been removed from factory "%(factory)s"!
 • "%(browser)s" bol odstránený z továrne "%(factory)s"!

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 9.
  How long will my screenshots stay on the server?
 • Ako dlho zostanú moje screenshoty na servery?

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  Could not connect to %(hostname)s.
 • Nepodarilo sa pripojiť k %(hostname)s.
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >