< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Maximum attempts for change email address reached
 • Bol dosiahnutý maximálny počet pokusov o zmenu vašej emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Password changed
 • Heslo bolo zmenené

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Používateľské meno musí byť v rozsahu 3 až 30 znakov.
 • 4.
  Browsershots was blocked by %(robots_txt_link)s.
 • Browsershots bol zablokovaný od %(robots_txt_link)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 5.
  Month
 • Mesiac
 • 6.
  Do you like this gallery and would like to recommend it to others?
 • Páči sa vám táto galéria a chceli by ste ju odporučiť aj ostatním?

  Translated bydrexit on 2010-06-19 (Report this user)

 • 7.
  Fetched
 • Získané
 • 8.
  Page Loaded
 • Stránka načítaná
 • 9.
  %(duplicated_count)d duplicated browsers found, %(updated_count)d browser updated, %(remaining_count)d remaining browsers removed.
 • %(duplicated_count)d duplicitné prehliadače nájdené, %(updated_count)d prehliadače aktualizované, %(remaining_count)d zostávajúce prehliadače odstránené.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 10.
  Failed to remove preset.
 • Nepodarilo sa odstrániť predvoľbu.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >