< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 12.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Heslo musí byť aspoň 6 znakov dlhé.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 13.
  You may help us spread the word by placing a link on your website or blog. We have created some ready-to-use badgets for your convienence.
 • Môžete nám pomôcť pospriadať pár slov umiestnením odkazu na váš web alebo blob. Vytvorili sme pre vás niekoľko predpripravených odznáčikov pre vaše pohodlie.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 14.
  on %(platform)s
 • na %(platform)s
 • 15.
  Curent Password
 • Aktuálne heslo

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 16.
  Add
 • pridať
 • 17.
  Click on the error code for documentation, or the error message to see the screenshot.
 • Kliknite na chybový kód pre dokumentáciu alebo na chybovú správu pre zobrazenie screenshotu.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 18.
  The page is not finished loading.
 • Stránka sa nenačítala celá.
 • 19.
  CSS Gallery, Web Design Gallery
 • CSS Galéria, Web Dizajn Galéria

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 20.
  One night in November 2004, I went to bed too early, and while I was lying awake, suddenly the distributed volunteer idea struck me.
 • Jednej noci v Novemberi 2004 som išiel som posteľe naozaj skoro, počas toho ako som v nej len tak ležal, tak ma napadol tento nápad.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >