< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 21.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Niekto, dúfajme, že vy, požiadal o reset hesla pre Váš účet v %(domain)s pomocou tejto emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 22.
  This project is concerned with a favorite problem of web designers: websites look different in other browsers. Testing a new site in many browsers can be quite time-consuming.
 • Projekt sa týka hlavného problému webových dizajnérov: webstránka vyzerá rôzne v jednotlivýych prehliadačoch. Testovanie novej stránky v mnohých prehliadačoch môže požiarať kopu času.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 23.
  This is not the requested Flash version.
 • Toto nie je požadovaná verzia flash.
 • 24.
  That's good because it gives some traffic, and it shows us that people like the idea.
 • Toto je dobré pretože to dáva prezeranosť a ukazuje nám to, že ľudia majú radi túto myšlienku.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 25.
  Click for a new image
 • Kliknite pre nový obrázok

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 26.
  No tags available
 • Popisky nie sú dostupné

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 27.
  FAQ
 • FAQ

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 28.
  Priority processing for <strong>%(username)s</strong> (%(duration)s for <strong>%(symbol)s%(amount)s</strong> %(currency)s)
 • Prioritné vybavanie pre %(username)s (%(duration)s for %(symbol)s%(amount)s %(currency)s)

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 29.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Vďaka za kontaktovanie! Náš personál číta každú správa a bude Vás kontaktovať, ak to bude potrebné.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  Edit screenshot factory "%s"
 • Upraviť screenshot stanicu "%s"

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >