< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 21.
  That's not a problem with your page but a side effect of the multi-page merging. The screenshots are taken one screen at a time, and then merged together to produce a tall screenshot.
 • Nie je problém sa vašou stránkou, ale vedľajší efekt splývania viacerých stránok. Screenshoty sú vytvárané vo forme jedného screenshotu v jeden čas a potom spojené aby vytvorili jeden vysoký screenshot.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 22.
  The browser window is not maximized.
 • Okno prehliadača nie je maximalizované.
 • 23.
  Your Website URL
 • URL vašej web stránky

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 24.
  Payment
 • Platba

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 25.
  This address was never submitted, or removed after inactivity.
 • Táto adresa nebola nikdy odoslaná, alebo bola odstránená po neaktivite.
 • 26.
  Incorrect username or password.
 • Nesprávne používateľské meno alebo heslo.
 • 27.
  Factories
 • Stroje
 • 28.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Heslo musí byť aspoň 6 znakov dlhé.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 29.
  Become a member
 • Staňte sa členom

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 30.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Neplatná url (medzery v názve serveru).
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >