< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 31.
  Your web address has been updated.
 • Adresa vášho webu bola aktualizovaná.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 32.
  Account terminated
 • Účet je zrušený

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 33.
  Link Exchange Instruction
 • Inštrukcie k zámene odkazov

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 34.
  Domains
 • Domény
 • 35.
  %(seconds)d s
 • %(seconds)d s
 • 36.
  From Your Factories
 • Z Vašich staníc

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 37.
  Preset has been updated successfully.
 • Predvoľba bola úspešne aktualizovaná.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 38.
  Documentation
 • Dokumentácia
 • 39.
  When you submit your web address, it will be added to the job queue.
 • Keď zadáte vašu stránku, bude pridaná do frontu pre spracovanie.
 • 40.
  Priority Processing Advantages
 • Výhody prioritného vybavovania

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >