< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 31.
  %(hours)d h
 • %(hours)d h
 • 32.
  If your browser group or rendering engine is not available, please <a href="[email protected]">write to us</a>.
 • Keď nie je skupina vašich prehliadačov alebo renderovacích enginov dostupná napíšte nám.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 33.
  Queue Estimate
 • Odhad čakacej doby
 • 34.
  Web Design Gallery
 • Web Dizajn Galéria

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 35.
  This color depth is already enabled.
 • Táto farebná hĺbka už je povolená.
 • 36.
  Could not connect to %(hostname)s.
 • Nepodarilo sa pripojiť k %(hostname)s.
 • 37.
  Submit
 • Odoslať

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 38.
  Get screenshots of any web address, as often as you want.
 • Dostante screenshoty hociktorého webu tak často ako len chcete.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 39.
  Remember
 • Zapamätať

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 40.
  Flash versions
 • Verzie flash
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >