< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >
 • 41.
  You have reached the maximum attempts for changing email address.
 • Dosiahli ste maximálny počet pokusov pre zmenu emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-21 (Report this user)

 • 42.
  Previous
 • Predchádzajúci
 • 43.
  We're trying to make this service easy to use, open for all (including access to the source code) and 100%% free.
 • Pokúšame sa aby bola táto služba jednoduchá na použitie, otvorená pre všetkých (spolu s prístupom k zdrojovému kódu) a 100% zadarmo.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 44.
  Redirected
 • Presmerované
 • 45.
  <em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.
 • Jazyk: Podľa možnosti použite angličtinu, aj keď iné jazyky sú podporované tiež.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 46.
  Started
 • Spustené
 • 47.
  Problem report
 • Nahlásenie chyby
 • 48.
  Version
 • Verzia
 • 49.
  Forbidden
 • Zakázané

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 50.
  None
 • Žiadne
< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 85 Next >