< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >
 • 61.
  You are not authorized to view this page.
 • Nie ste oprávnený pre prezeranie tohto webu.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 62.
  This is not the requested Flash version.
 • Toto nie je požadovaná verzia flash.
 • 63.
  Name may contain only lowercase letters, digits, underscore, hyphen.
 • Meno môže obsahovať iba písmena, číslice, podčiarkovníky a pomlčky.
 • 64.
  This is not %(browser)s.
 • Toto nie je %(browser)s.
 • 65.
  The response did not contain a Location header.
 • Odpoveď neobsahuje lokačnú hlavičku.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 66.
  Sign in
 • Prihlásiť sa

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 67.
  No websites found.
 • Nenašli sa žiadne webstránky.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 68.
  Request Groups
 • Skupiny požiadavok

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 69.
  Factory Removed!
 • Továreň odstránená!

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 70.
  You will often get 30 to 50 screenshots within 2 to 5 minutes.
 • Dostanete 30 až 50 screenov za menej ako 2 až 5 minút.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 86 Next >