< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Other
 • Ostatné

  Translated bydrexit on 2010-06-18 (Report this user)

 • 2.
  This name is already taken.
 • Toto meno už je obsadené.
 • 3.
  Failed to rate the design.
 • Nepodarilo sa ohodnotiť tento dizajn.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 4.
  The text you entered did not match the text in the image.
 • Vami uvedený text sa nezhodoval s textom na obrázku.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Starting
 • Spúšťa sa
 • 6.
  The browser window is not maximized.
 • Okno prehliadača nie je maximalizované.
 • 7.
  Text-mode?
 • Textový-mód?

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  Current Running
 • Aktuálne beží

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 9.
  Height
 • Výška
 • 10.
  Pending Requests
 • Čakajúce požiadavky
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >