< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Please <a href="%(url)s">write to %(email)s</a> to request more screenshot quota.
 • Prosím, napíšte nám sem %(email)s aby ste požiadali o väčšiu screenshots kvótu.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 2.
  Public beta test started in February 2005. The first public release was in March 2005. The project was rewritten completely between v0.2.6 and v0.3-alpha1, and again for v0.4-beta1 (transition to the Django framework).
 • Verejný beta test začal vo februári 2005. Prvé verejné vydanie bolo v marci 2005. Projekt bol kompletne prepísaný predi verziami v0.2.6 a v0.3-alpha1 a znovu pre verziu v0.4-beta 1 (prechod na Django framework).

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 3.
  The following problems were reported manually.
 • Nasledujúce problémy boli nahlásané manuálne.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  Link Exchange Completed
 • Zámena odkazov dokončená

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  I would like to receive updates about new features.
 • Chcel by som získavať aktualizácie o nových funkciách.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  You did not provide us with the url to your link page.
 • Neposkytli ste nám url adresu na vašu stránku odkazov.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Activation failed
 • Aktivácia zlyhala

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Sign in
 • Prihlásiť sa

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  Invalid Request
 • Nesprávna požiadavka

  Translated bydrexit on 2012-08-19 (Report this user)

 • 10.
  You need to select a browser created by you.
 • Musíte zvoliť prehliadač vytvorený vami.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >