< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  If you have any idea for improvement, please <a href="/contact">let us know.</a>
 • Ak máte nejaký nápad na zlepšenie, dajte nám vedieť.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  Will this service remain free of charge?
 • Zostane táto služba stále zadarmo?

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 3.
  This name is already taken.
 • Toto meno už je obsadené.
 • 4.
  Hostname (lowercase)
 • Hostiteľ (malé písmená)
 • 5.
  Highest Rated
 • Najlepšie hodnotený

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 6.
  Sign up
 • Registorvať sa

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  Some browsers on certain OS are in short and in urgent need of new installations. <a href="/browsers">Click here to see a full list.</a>
 • Niektoré prehliadače na konkrétnych OS potrebujú novú inštaláciu. Kliknite sem pre celý zoznam.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 8.
  You must specify a numeric request group ID.
 • Musíte zadať číselné id skupiny pre požiadavky.
 • 9.
  Server IP address %(ip)s is disallowed.
 • Ip adresa servera %(ip)s je zakázaná.
 • 10.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • Nie každý má farmu počítačov so starším OS a prehliadačom. Sú dostupné online služby, ktoré ponúkajú screenshoty webov v jednotlivých prehliadačoch za poplatok. Pre ľudí, ktorí berú tvorbu webov ako hobby alebo open source projekty sa môže jednať tento poplatok ako zábranou.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >