< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  User preset
 • Uporabnikove prednastavitve

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 2.
  Link text or alt text is incorrect.
 • 3.
  Preset %(preset_name)s updated.
 • Prednastavitev %(preset_name)s posodobljena.

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 4.
  Running a screenshot factory
 • Tovarna slik deluje

  Translated bymysql on 2010-06-17 (Report this user)

 • 5.
  e.g. Firefox / MSIE / Safari
 • npr. Firefox / Microsoft Internet Explorer / Safari
 • 6.
  Using the service
 • Uporaba storitve

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

 • 7.
  Screenshots
 • Zaslonske slike
 • 8.
  The server did not send a content type header.
 • Strežnik ni podal tipa vsebine.

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 9.
  Whitespace is not permitted.
 • Beli znaki niso dovoljeni.

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 10.
  Last Poll
 • Zadnja anketa
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >