< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 71 Next >
 • 61.
  No browsers registered for this factory.
 • Ni registriranih brskalnikov za to tovarno.
 • 62.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s.
 • Vaš PayPal email naslov je %(paypal_email)s.

  Translated bymysql on 2010-06-17 (Report this user)

 • 63.
  Get 12 months of priority processing for the price of %(year_price_months)s!
 • Dobi 12 mescev prednoste obdejave za ceno %(year_price_months)s!

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 64.
  Close
 • Zapri

  Translated bydejan.dezman on 2010-06-04 (Report this user)

 • 65.
  Your activation link is incorrect.
 • Vaša aktivacijska povexava ni pravilna.

  Translated bymatic.magister on 2010-06-04 (Report this user)

 • 66.
  Only my own factories
 • Samo moje tovarne
 • 67.
  User Agent
 • Uporabniški agent
 • 68.
  Previous
 • Prejšnji
 • 69.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Morate se strinjati s pogoji uporabe, da postanete član.
 • 70.
  Partnership opportunities
 • Priložnosti za partnerstvo

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 71 Next >