< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >
 • 111.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 112.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 113.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 114.
  Where?
 • Ku?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 115.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 116.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 117.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  7 8 9 10 11 12 Next >