< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Rating
 • Rangimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 4.
  Next
 • Tjetra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  The current password is incorrect.
 • Fjalëkalimi momental është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >