< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 11.
  Dashboard
 • Paneli

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 12.
  Password retrieval request has expired.
 • Kërkesa për rikthimin e fjalëkalimit ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 13.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 14.
  Send Message
 • Dërgo Porosinë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 15.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 16.
  Sorry, the email address is not valid.
 • Posta elektronike nuk është valide.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 17.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 18.
  Suggest a new feature
 • Sugjero karakteristikë të re

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 19.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 20.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >