< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 21.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  Failed to create account
 • Krijimi i llogarisë dështoi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 23.
  Update Password
 • Fresko Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 24.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Nuk pranojmë posta elektronike nga kjo faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  Website
 • Ueb faqja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 26.
  Again
 • Përsëri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 27.
  Internal Server Error
 • Gabim i Brendëshm i Serverit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 28.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 29.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 30.
  Please enter the code in the image below.
 • Ju lutemi shkruani kodin e fotos më poshtë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >