< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 21.
  The email address you entered is invalid.
 • Posta elektronike që vendosët është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 22.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 23.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 24.
  Partnership opportunities
 • Mundësitë e Partneritetit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 25.
  Your Email Address
 • Posta e Juaj Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 26.
  Color
 • Ngjyra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 27.
  FAQ
 • FAQ

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 28.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 29.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 30.
  Advertise
 • Reklamo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >