< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 31.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 32.
  FAQ
 • FAQ

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 33.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 34.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Vendose emri ose postën elektronike më poshtë, nëse mba mend njërin nga ato.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 35.
  Your Email Address
 • Posta e Juaj Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 36.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 37.
  Forbidden
 • E ndaluar

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 38.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 39.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 40.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >