< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >
 • 41.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 42.
  File Size
 • Madhësia e Skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 43.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Na vije keq për çfarëdo shqetësimi që u është shkaktuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 44.
  Again
 • Përsëri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 45.
  Search
 • Kërko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 46.
  Sign In
 • Kyçu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 47.
  Unsubscribed!
 • Ç'abonuar!

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 48.
  Internal Server Error
 • Gabim i Brendëshm i Serverit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 49.
  Title
 • Titulli

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 50.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  3 4 5 6 7 8 ... 12 Next >