< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >
 • 51.
  Retrieve Password
 • Rikthe Fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 52.
  Password
 • Fjalëkalimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 53.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 54.
  On which page did you experience the problem?
 • Në cilën faqe kishit problem?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 55.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 56.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 57.
  File Size
 • Madhësia e Skedës

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 58.
  Keyword
 • Fjalë kyçe

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 59.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 60.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  4 5 6 7 8 9 ... 12 Next >