< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >
 • 61.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 62.
  User Profile For %(username)s
 • Profili i Përdoruesit Për %(username)s

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 63.
  Email
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  About
 • Rreth

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 65.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 66.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Ç'abonohu nga lista e njoftimeve

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 67.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Llagapi duhet të fillojë me shkronjë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 68.
  Send a Message
 • Dërgo Porosi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 69.
  Your profile has been updated.
 • Profili juaj është freskuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >