< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >
 • 61.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 62.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 63.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Ky e-mail është tanimë në përdorim. Ju lutemi shfrytëzoni e-mail tjetër.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 64.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 65.
  Title
 • Titulli

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 66.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 67.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 68.
  Become a member
 • Antarësohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 69.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 70.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1...  5 6 7 8 9 10 ... 12 Next >