< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Color
 • Ngjyra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Prev
 • Shih

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  close
 • mbylle

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 4.
  All
 • Të gjitha

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  You are not authorized to view this page.
 • Nuk jeni i autorizuar të vizitoni këtë faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Advertise
 • Reklamo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Password retrieval request is invalid.
 • Kërkesa e rikthimit të fjalëkalimit është e pa vlerë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Message
 • Porosia

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Your activation link is incorrect.
 • Linku i aktivimit është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >