< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Forgot password?
 • Harruat fjalëkalimin?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Duhet të pajtoheni me kushtet e shërbimit për tu antarësuar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Download
 • Shkarko

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Color
 • Ngjyra

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Submit
 • Dërgo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  The new password is the same as the current one.
 • Fjalëkalimi i ri është i njëjtë sikur i tanishmi.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Remember me on this computer
 • Më mbaj mend në këtë kompjuter

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Save
 • Ruaj

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >