< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >
 • 1.
  Password retrieval request is invalid.
 • Захтев за преузимање лозинке је неисправан.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Change Email Address
 • Измени адресу ел. поште

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Link Page URL
 • Направи везу на адресу странице

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Add
 • Додај

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  If you have trouble receiving email from us, you may log into your account with your username and password and choose a new emaill address.
 • Ако имате потешкоћа приликом примања наших порука, можете да се пријавите на ваш налог вашим корисничким именом и лозинком и да изаберете нову адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Only letters, numbers and hyphens, max 30 character.
 • Само слова, бројеви и цртице, највише 30 знака.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  <em>Title</em>: Your website title, maximum 60 characters.
 • Наслов: Наслов вашег веб сајта, највише 60 знакова.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  How to contribute
 • Како допринети

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  close
 • затвори

  Translated byd00mil on 2012-07-23 (Report this user)

 • 10.
  The email address you entered is invalid.
 • Адреса ел. поште коју сте унели је неисправна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >