< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >
 • 1.
  Website Title
 • Наслов веб сајта

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Tags
 • Ознаке

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Please use the codes below and keep the link text or alt text intact.
 • Молим користите шифре испод и задржите текст везе или алтернативни текст неизмењеним.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Корисничко име мора да почне словом.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Add this link to remove "nofollow" tag of your link on %(url)s
 • Додајте ову везу да уклоните ознаку „без праћења“ веше везе на адреси %(url)s

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  The text you entered did not match the text in the image.
 • Текст који сте унели не одговара тексту у слици.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  First Name
 • Име

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Извините, веза до ПронађиИконице је пронађена али текст везе или алтернативни текст је неисправан. Измените је и покушајте поново.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 9.
  Now, please link to browsershots.org from your website with link codes below.
 • Сада, молим поставите везу до вектора.америка са вашег веб сајта са шифрама везе испод.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 10.
  The current password is incorrect.
 • Тренутна лозинка је погрешна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >