< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Problem reports
 • Problemrapporter
 • 2.
  Get more screenshot quota per day.
 • Skaffa större skärmbildskvot per dag

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 3.
  Failed to update preset.
 • Misslyckades att uppdatera förinställningen.

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 4.
  Show Status
 • Visa Status

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 5.
  You have reached the maximum attempts for resending activation link to your current email address.
 • Du har uppnått maximalt antal försök till att skicka aktiveringslänk till din nuvarande mailadress

  Translated bylarm on 2010-07-01 (Report this user)

 • 6.
  Free Icons
 • gratis ikoner

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 7.
  Your payments will be sent automatically through PayPal in the beginning of the next month (minimum $20 USD).
 • Din betalning kommer att skickas automatiskt genom PayPal i början av nästa måndad (minst $20 USD)

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Någon, förhoppningsvis du, önskade återställa lösenordet för ditt konto på %(domain)s med denna e-postadress.

  Translated bycarlad on 2010-07-01 (Report this user)

 • 9.
  Forbidden
 • Förbjuden

  Translated bynordinalex on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  About
 • Om

  Translated byfreddiex on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >