< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >
 • 71.
  Designates that this browser is currently installed.
 • Markerar att denna webbläsare för nuvarande är installerad.
 • 72.
  Screenshot
 • Skärmbild
 • 73.
  Click here for results from previous screenshot requests:
 • Klicka här för resultat från förra bild förfrågan.
 • 74.
  You should receive an email shortly to confirm your priority activation.
 • 75.
  Password retrieval request is invalid.
 • Förfrågan för lösenordsåterställning är felaktig.

  Translated bycarlad on 2010-06-04 (Report this user)

 • 76.
  Sorry, a link to Browsershots.org is not found on your page. Please put our link up on your website and try again.
 • Tyvärr hittades ingen länk till Findicons.com på din sida. Lägg upp en länk till oss och försök igen.

  Translated byludvigd on 2012-07-23 (Report this user)

 • 77.
  Sign Up
 • Registrera

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 78.
  Banner
 • Banner

  Translated bylena.se on 2010-06-17 (Report this user)

 • 79.
  Showcase
 • Showcase

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 80.
  Problems per day
 • Problem per dag

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 86 Next >