< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Tarayıcıyı güncellediğinizde veya ayarları değiştirdiğinizde bu sayfayı da kullanabilirsiniz.
 • 2.
  XML-RPC Interface
 • XML-RPC Arayüzü

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Bugün bu web sitesi için zaten %(count)d adet ekran görüntüsü isteğinde bulundunuz.
 • 4.
  It is a free open-source online web application providing developers a convenient way to test their website's browser compatibility in one place.
 • Bu, özgür, açık kaynak çevrimiçi, geliştiricilerin kendi web sitesi tarayıcılarının uygunluğunu bir yerde sınamak için sağladığı bir web uygulamasıdır.

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 5.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Örnek olarak, tarayıcı komut satırına opera-newpage girdikten sonra /usr/local/bin/opera-newpage olarak kaydedebilirsin.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  Troubleshooting
 • Sorun Giderme

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 7.
  You have already requested %(count)d screenshots today.
 • Bugün %(count)d adet ekran görüntüsü isteğinde bulundunuz.
 • 8.
  If your browser group or rendering engine is not available, please <a href="[email protected]">write to us</a>.
 • Eğer tarayıcı grubunuz veya render motorunuz müsait değilse, lütfen bize yazın.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  Please write the problem report in English.
 • Lütfen sorunu İngilizce olarak yazın.

  Translated bymustinet on 2010-06-16 (Report this user)

 • 10.
  For every problem report, there's probably 10 to 100 users who had the same problem but didn't report it.
 • Büyük ihtimalle her sorun raporu için, her 100 kullanıcıdan 10 tanesi aynı soruna sahipti ama rapor etmedi.

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >