< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 11.
  Please log in with your username and password.
 • Lütfen kullanıcı adı ve parolanızla giriş yapınız.
 • 12.
  A back link to Browsershots is not found on your link page.
 • Browsershots ile ilişkilendirilmiş bir link sayfanızda bulunamadı.
 • 13.
  The current version 0.4 uses http://api.browsershots.org/xmlrpc/ for the screenshot factory API. You should install a package with "0.4" in the name, or check out the trunk from Subversion.
 • Güncel 0.4 sürümü ekran üreteci API'si için http://api.browsershots.org/xmlrpc/ kullanır. Siz 0.4 adı ile bir paket yüklemeli ya da Subversion üzerinden yerel dizini kontrol etmelisiniz.

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 14.
  This is not the requested browser.
 • İstenen tarayıcı bu değil.
 • 15.
  You cannot add browsers to a factory created by others.
 • Başkalarınca oluşturulan bir fabrikaya tarayıcı ekleyemezsiniz.

  Translated bygonenc on 2012-09-02 (Report this user)

 • 16.
  This name is reserved.
 • Bu isim önceden ayırtılmış.
 • 17.
  No active screenshot factories.
 • Etkin ekran görüntüsü üreteci bulunmuyor.
 • 18.
  Request
 • İstek

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 19.
  %(preset_count)d Presets (Choose One)
 • %(preset_count)d Tarayıcı seti (Birini Seçin)

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 20.
  Running a screenshot factory
 • Ekran alıntı üreteci çalışıyor

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >