< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 85 Next >
 • 71.
  for %(url)s
 • %(url)s için
 • 72.
  New email address activated
 • Yeni e-posta adresi etkinleştirildi.

  Translated bycelalergun on 2010-06-14 (Report this user)

 • 73.
  Javascript
 • Javascript
 • 74.
  Your Screenshot Factories
 • Ekran görüntüsü üreteçleriniz
 • 75.
  Message
 • Mesaj

  Translated bydowneu on 2010-06-04 (Report this user)

 • 76.
  You have already requested %(count)d screenshots for %(domain)s today.
 • Bugün %(domain)s alan adı için zaten %(count)d ekran görüntüsü isteğinde bulundunuz.
 • 77.
  There were already %(count)d screenshot requests for this website today.
 • Bugün bu web sitesi için zaten %(count)d adet istekte bulunuldu.

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 78.
  The browser window is not maximized.
 • Tarayıcı penceresi maksimize edilmemiş.
 • 79.
  Save testing preferences to presets...
 • Sınama tercihlerini tarayıcı setlerine kaydet...

  Translated bymustinet on 2010-06-14 (Report this user)

 • 80.
  Requests
 • İstekler

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1...  6 7 8 9 10 11 ... 85 Next >