< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >
 • 1.
  Reason:
 • Nguyên nhân:

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Browser Groups
 • Nhóm trình duyệt
 • 3.
  bits per pixel
 • bit trên pixel
 • 4.
  Change Email Address
 • Thay đổi địa chỉ Email

  Translated bytuctrungsoft on 2010-06-22 (Report this user)

 • 5.
  Value %d is too small.
 • Giá trị %d quá nhỏ.
 • 6.
  Your Name
 • Tên bạn

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Congratulations! Your link has been activated.
 • Xin chúc mừng! Liên kết của bạn đã được kích hoạt.

  Translated byhuanctv on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  The server at %(hostname)s sent a HTTP redirect.
 • Máy chủ ở địa chỉ %(hostname)s trả lời với HTTP chuyển hướng.

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 9.
  Send a Message
 • Gửi tin nhắn

  Translated bylink2caro on 2010-06-22 (Report this user)

 • 10.
  searches
 • Tìm kiếm
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 25 Next >